BANKE - PARTNERI

Razvoj sektora MSP i preduzetništva, uopšte, jedan je od primarnih ciljeva IRF-a. U dostizanju istog IRF ne bi uspio bez svesrdne podrške crnogorskih poslovnih banaka.

Kreditna podrška sektoru MSP-a i preduzetnicima koju IRF realizujeprovodi se na dva načina: (a) posredstvom i uz garancije poslovnih banaka i (b) direktnim kreditnim aranžmanima.

Kreditna podrška sektoru MSP i preduzetnicima posredstvom i uz učešće poslovnih banaka realizuje se na osnovu potpisanog Protokola o poslovnoj saradnji sa svim bankama u Crnoj Gori koje su iskazale svoj interes i spremnost da učestvuju u ovim aktivnostima.

Motivisanost banaka da učestvuju u ovoj kreditnoj liniji proistekla je iz mogućnosti pridobijanja novih i zadržavanja postojećih klijenata, uz ostvarenje finansijskih benefita.

Opravdavši svrhu svog osnivanja, kao institucije koja će "ubrizgati" svjež kapital u crnogorsku ekonomiju i biti partner od povjerenja svima onima koji se ozbiljno namjeravaju upustiti u biznis vode, IRF je u bankarskom sektoru prepoznao strateškog partnera u realizaciji pomenutih aktivnosti, a uspješna saradnja nastaviće se i ubuduće.

Partnerskim odnosom sa poslovnim bankama dat je puni doprinos povezivanju svih subjekata zainteresovanih za razvoj preduzetništva i sektora MSP u Crnoj Gori, kao okosnice razvoja crnogorske ekonomije.

 

Banke - partneri IRF-a su :

NLB Montenegro banka AD
Atlas Banka AD
Prva banka Crne Gore AD
Hypo Alpe Adria bank AD
Societe Generale Montenegro banka AD
Hipotekarna banka AD
Erste banka AD
First Financial bank AD
Komercijalna banka Budva AD

KREDITIRANJE