Projekat "Sva čuda Crne Gore"

1. UVOD U PROJEKAT

Projekat „Sva čuda Crne Gore“ predstavlja mehanizam oživljavanja interesovanja za turistički neafirmisane i nepoznate crnogorske lokalitete. Na taj način, poboljšavaju se pretpostavke za ekonomsku valorizaciju bogatstava koja imamo, diversifikovanje turističke ponude i bolji turistički rezultat.

Predmet Projekta su sve priče, anegdote, istorijski događaji i činjenice i fotografije iz Crne Gore, iz svih gradova, sela, mjesta, za koje postoji pisani trag kao dokaz, a koje mogu biti značajne za turističku valorizaciju, pogotovo lokaliteta poput Prokletija, Komova, Bjelasice, kanjona Mrtvice, doline Lima i Bojane, Pive i Pivskog jezera, Veruše, Njeguša, Šaskog jezera, Ali Pašinih izvora, Turjaka i drugih lokaliteta, kako vezanih za prirodu i prirodne ljepote tako i za kulturu, religiju, kulturno istorijsko nasljeđe itd., koji nijesu dovoljno valorizovani a imaju veliki potencijal.

Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD će predloženi projekat „Sva čuda Crne Gore” realizovati u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, u dijelu koji podržava ciljeve i zadatke IRF CG A.D., a sve u skladu sa definisanim pravilima.

2. AKTIVNOSTI U VEZI PROJEKTA

  • Raspisivanje javnog poziva za dostavljanje ideja i inicijativa koje su kompatibilne sa osnovnim ciljem projekta;
  • Postupak procesiranja i vrednovanja pristiglih aplikacija i
  • Promotivne aktivnosti vezane za projekat „Sva čuda Crne Gore“ u smislu formiranja veb-sajta, medijske promocije, on line marketinga, direct marketinga i dr.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma će u saradnji sa Investiciono-razvojnim fondom Crne Gore AD, raspisati javni poziv u kome će pozvati sve zainteresovane subjekte da dostave svoje biznis ideje i inicijative koje su kompatibilne sa osnovnim ciljem Projekta, a koji su unaprijed definisani posebnim dokumentom.

Stručna komisija formirana od strane Ministra održivog razvoja i turizma i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. će organizovati procesiranje pristiglih aplikacija/ideja, prvenstveno polazeći od upotrebljivosti aplikacije u kontekstu osnovne projektne biznis ideje.

Stručna komisija će selektovati one biznis ideje za koje se bude smatralo da odgovaraju cilju Projekta „Sva čuda Crne Gore”, u dijelu u kojem učestvuje IRF CG A.D. kao institucija koja će pomenute ideje kreditno podržati.

3. NAČIN KREDITIRANJA BIZNIS IDEJA IZ PROJEKTA „SVA ČUDA CRNE GORE”

Investiciono razvojni fond Crne Gore A.D. će, u skladu sa svojim Procedurama, odabrane biznis ideje kreditno podržati, u skladu sa kreditnom linijom koja će biti kreirana za ovu svrhu.

Iznos kreditnih sredstava, iznosio bi do 5.000 € u zavisnosti od biznis ideje,sa rokom i uslovima koji se kreću u intervalu:

  • Kamatna stopa: od 1% do 1,5%
  • Rok otplate: do 6 godina, uključujući grejs period od 12 mjesci.

4. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju sva privredna društva i preduzetnici u svim oblicima organizovanja koje predviđa Zakon o privrednim društvima, kao i lica koja djelatnost obavljaju na način definisan pravilima djelatnosti kojima se bave (preduzetnici i sl.).

U slučaju odobrenja kredita od strane IRF CG A.D., korisnici mogu svoju djelatnost naknadno registrovati u neki od oblika organizovanja koji predviđa Zakon o privrednim društvima, ili na način definisan pravilima djelatnosti kojima se bave.

5. OSTALO

Za realizaciju ovog Projekta potpisan je Sporazum o saradnji između Ministarstva održivog razvoja i turizma i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.

6. PERIOD TRAJANJA PROJEKTA

Ovaj Projekat traje do 31.12.2017.godine, odnosno do njegove promjene ili ukidanja.

Predsjednik Odbora direktora IRF CG A.D.
dr Zoran Vukčević

 

 

KREDITIRANJE